Vị trí nốt ruồi ở cổ mang ý nghĩa gì?

, , , , , , , , , , , , , , ,